Szeretnélek kérni benneteket, hogy írjatok levelet Elődnek! Küldjetek kiolvasott újságot, kiolvasott könyvet neki!! Mutassuk meg, hogy nem lehet komcsi módszerekkel megfélemlíteni egy magyart !! Ha elvesznek tőle tízet-küldünk helyette százat!!
Létezik egy posta-kész közepes boríték ( tengeren túli ) a postákon, 840 Ft az ára, abba ami belefér, mérlegelés nélkül elküldhető. Csak jól le kell ragasztani. Igaz úgyis kivágják :))
A címet személyesen elküldöm mindenkinek. toasoedit1@gmail.com

2011. március 30., szerda

Cochabambat jelölték ki a vádemelési tárgyalás lefolytatására

Share

Meglepő, nem várt és ismét jogellenes fordulat következett be a Rózsa ügyben. Fernando Rivera a boliviai kormány jogi igazgatója a mai nap bejelentette, hogy kezdeményezték a " terrorista " ügy vádemelési tárgyalásának áthelyezését La Paz-ból Cochabambaba. Ugyanakkor jelezte, hogy az ügy tárgyalását is átteszik a cochabambai bíróságra.
A vádemelési tárgyalás április 11-én kezdődik, és előzetes információk szerint 15-ig tart. Rivera azt áthelyezést állambiztonsági okokkal és a vádlottak egészségi állapotával indokolta. Több előzetes letartoztatott és házi őrizet alatt levő személy Santa Cruzba tartózkodik, és e miatt indokoltnak tartják a La Paz és Santa Cruz között található városban tartandó tárgyalást.
A rendelkezés jogtalanságát az is kiemeli, hogy ezzel ismét megszegnek minden jogszabályt, hiszen az ügy a Legfelső Bíróság döntése szerint Santa Cruz-hoz tartozik, amely döntést a mai napig nem tartottak be, arra hivatkozva, hogy a terrorizmus elleni ügyek a fővároshoz tartoznak. Ennek alátámasztására még új eljárási jogszabályt is hoztak , a 007-es Tv-t, ami államellenes és terrorizmus ügyekben az illetékességet La Paz hatáskörébe utalja.
Cochabamba 400 km-re fekszik La Paztól és Tóásó Elődön kívül még 8 másik személy van La Paz-ban előzetes letartoztatásban.
Nincs ismeretünk arra vonatkozóan, hogy Tóásó Elődöt és társait milyen módon kívánják a vádemelési tárgyalás 5 napjára odaszállítani, de bolíviai hírforrások szerint ezzel a tárgyalással kívánják megoldani végleges elszállításukat La Pazból, hiszen a politikai ügy és a fővárosban fogvatartott politikai foglyok egyre kényelmetlenebbek a komoly gazdasági problémákkal, tüntetésekkel küzdő kormánynak és a népszerűségét elvesztő Evo Morales elnöknek.
Tóásó Előd Cochabambaba szállítása a biztonsági kockázaton túl egyéb problémákat is felvet. Átszállítása esetén, nem lehet élelmezését megoldani, hiszen nem lesz aki a mostani állapot szerint bevigye neki az élelmiszert, a tiszteletbeli konzul is La Paz-ban lakik, így ő sem tudja majd látogatni. A védelmét ellátó ügyvéd is jelezte, hogy nem tud Cochabambaba utazgatni, hiszen egy oda-vissza repülőjegy 400 USD-be kerül, és a szállodai elhelyezése is jelentős anyagi terheket jelent.


Tóásó Edit


2011. március 26., szombat

Börtönlázadás és rendőri brutalítás a San Pedro börtönben, ahol Tóásó Előd raboskodik.

Share

Tóásó Előd jól van, nem vett részt a felkelésben, ahogy a többi politikai fogoly sem, így őt némi gáz és paprikalövedék kellemetlen hatását túl nem érte semmi. Sikerült felvenni vele a kapcsolatot, a tiszteletbeli konzul is meglátogatta. Aggodalomra csak a kormány bejelentése ad okot, mely szerint a 20 szökést tervező rabot a 4300 m-en levő Chonchocoro börtönbe kívánják szállítani. A felkelést szervezők elutasítják a szökési kísérletet, így félő hogy a politikai rabokat szeretnék ezzel a koholt váddal  elszállítani.

2011.03.28


Több mint két hónapja folynak folyamatosan a bolíviai fogvatartottak tüntetései, lázadásai a börtönökben, az ellátásuk rendkívüli rossz körülményei miatt. Ez idő alatt folyamatosan tárgyaltak a rabok képviselői a kormánnyal, a követelések teljesítése miatt.
A börtönök többszörös túlterheltsége miatt ez idő alatt , a börtönlakók delegációi ( belső ellenőrzési és rendfenntartó szerv, amit a rabok maguk közül választanak ) nem engedtek be új rabokat, illetve csak a távozók számával megegyező rab mehetett be a börtönben.  A San Pedro börtön , La Pazban 650 férőhelyes 50 éve nem  bővítették, javították. Jelenleg a hivatalos adatok szerint 1700 rab fogva-tartása történik itt, ehhez jön még a közel 1000 fős bentlakó gyerek és feleség létszám. A fogvatartottak több mint 70 %-a előzetes letartoztatásban van, több éve, ítélet nélkül.
A rabok napi élelmezési költségeire és orvosi ellátásukra az állam 5,5 boliviánót juttat a fenntartó szerveknek, ami az alacsony értéke és a rendkívüli mértékű korrupció miatt nem elégséges az élelemre. Ez az összeg egyébként 3 nagyobbacska zsömle ( pan ) megvásárlására elég. Így azok a rabok akiknek családja nem tudja az ellátásukat finanszírozni, kénytelenek éhezni, lopni vagy a börtönben virágzó kábítószerbizniszbe keveredni.
A bolíviai börtönlakók az államtól napi 15 BOL fejkvótát követeltek, ami elégséges lenne a minimális étkezéshez.
Az egészségügyi ellátás ismeretlen fogalom, a bolíviai börtönökben, a betegeket nem látják el, és ebből kifolyólag sokan meghalnak,  rengeteg a tuberkulózisos beteg is. Csak a szerdától péntekig 2 rab halt meg, mert nem kapott orvosi ellátást.
Ezeknek a körülményeknek a javítását szerették volna a rabok elérni, a Bolíviában nem ismeretlen, és gyakori börtöntüntetéssel, ami pénteken véres zavargásba torkollott.
A rabok delegáltja , Dante Escobar szerint a rendőrök a tüntető rabokat gázlövedékekkel, paprikalövedékkel és gumilövedékkel lőtték, majd víz-ágyúzták. A börtönben tartózkodó gyerekek közül 120 sérült meg, több nő és több rab is súlyos sérüléseket szenvedett, amit a rendfenetartó szervek nem ismernek el.
A rendőrség és a Belügyminiszter szerint a tüntetés csak elterelő hadművelet volt, a rabok csoportos szökésre készültek. Titkosszolgálati módszerekkel, azonosították a felbujtókat, és biztosították hogy azt a 20 személyt aki ennek a hátterében áll, súlyosan meg fogják büntetni. A rendőrség 2, más források szerint 5 embere is súlyosan megsebesült, amikor kövekkel , üvegekkel és Molotov koktéllal támadtak a rabok az eljáró rendőrökre.
A rabok tagadják a csoportos szökés kísérletét, és véleményük szerint a rendőrség ezzel akarja legalizálni a brutalitását.
Sajtóhírek szerint a börtön előtti tér az összecsapások idején tele volt külföldiekkel, akik elborzadva figyelték a brutális akciót.
Sérülteket nem szállítottak ki a börtönből, a kommunikáció akadozik, a telefon nem csörög ki, így jelenleg nincs ismeretünk Tóásó Előd helyzetéről, állapotáról.


Néhány képsor a rendőri akcióról

Tóásó Edit
La prensa, Eju.tv, Eldeber nyomán

2011. március 11., péntek

Felfüggesztették Tóásó Előd szabadlábra helyezése miatt indított tárgyalását

Share

Március 10-én tartották meg ,  a Tóásó Előd és Mario Tadic 2010 október 23-án indítványozott szabadlábra helyezési  tárgyalását. 2010 október 18-án lejárt az előzetes letartoztatás maximált határideje, amit követően a bírónak 5 napon belül határoznia kellett volna az előzetes letartoztatás azonnali megszüntetéséről. Természetesen, mint az eddigiekben, most is elmaradt ez a törvényes lépés. Tóásó Előd és Marió Tadic ügyvédje beadvánnyal fordult a bírósághoz, és kérte védencei azonnali szabadlábra helyezését, és a jogsértés megszüntetését.
Közel 5 hónapot kellett várni a tárgyalás kitűzésere, ami a tegnapi nap végre bekövetkezett. Marcelo Sosa ügyész szokásához híven, nem gondoskodott fordítóról, annak ellenére, hogy az Argentin Nagykövetség rendelkezésére bocsájtott egy listát a térség magyar-spanyol fordítóiról. Ezt a listát az ügyész határozatban elutasította, mondván hogy Tóásó Előd rendelkezik elegendő spanyol nyelvtudással hogy az ellene indított eljárásban védekezzen.
Rolando Sarmiento bíró ellenben úgy vélte , hogy Tóásó Előd spanyol nyelvtudása nem megfelelő, és joga van fordítóhoz, annak ellenére hogy a tegnapi tárgyaláson Előd lemondott erről a jogáról,  a tárgyalás megtartása érdekében. Felszólította Marcelo Sosa ügyészt hogy 3 napon belül gondoskodjon megfelelő emberről, aki ezt a feladatot szakszerűen el tudja végezni. Ezzel az ürüggyel  felfüggesztette a szabadlábra helyezése iránti tárgyalását, és Mario Tadic -ét sem tartotta meg, pedig ő a spanyolt anyanyelvének mondhatja.
Mario Tadic tiltakozott a jogi eljárás anomáliái ellen és kijelentette, hogy ez az egész ügy és eljárás egy kitalált , megrendezett per személye ellen.
A nem éppen jó hangulatú , és tisztességesnek sem nevezhető kirakatperen részt vett az HBO magyar stábja is, akik az elmúlt 10 napos tartózkodásuk alatt megjárták a poklok poklát, és első kézből tájékozódhattak a bolíviai viszonyokról és jogi anomáliákról.
Annak ellenére, hogy írásos engedélyek birtokában utaztak ki Bolíviába, a mai napig nem engedték be őket Tóásó Elődhöz, sem Evo Morales elnök nem volt hajlandó interjút adni.

Tóásó Edit